วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2552

ข้าวฟ่างสมุทรโคดม

ชื่ออื่น

ข้าวป้างนก ข้าวป้างหางช้าง(ภาคเหนือ) จังหันมะพุด สมุทรโคดม(ภาคกลาง) มกโคดม มุทโคดม(ภาคใต้) เกาเลี้ยง ฮวงซู่(จีน)

ชื่อวิทยาศาสตร์Sorghum vulgare Pers.วงศ์Gramineae
ลักษณะเป็นพืชจำพวกหญ้าสูง 3-4 เมตร ลำต้นกลม มีข้อเห็นได้ชัดเจน บริเวณข้อมีขนสั้น ๆ สีน้ำตาล ตัวใบออกสลับกัน ตัวใบแคบเป็นเส้นยาวประมาณ 50 ซม. กว้างประมาณ 4 ซม. ท้องใบไม่มีขนมีผงสีขาวนวล เส้นกลางใบแข็ง ปลายใบแหลมคม ขอบใบและหลังใบมีขนสั้น ๆ ดอกออกเป็นช่อที่ยอด ผลแก่มีเนื้อแข็ง ผิวนอกเป็นมันลักษณะกลม ขนาดเมล็ดพริกไทย โผล่ออกมาจากเปลือก เมล็ดสีนำตาลออกเทามีแป้งมาก ข้าวฟ่างพบปลูกเป็นพืชไร่ เก็บเมล็ดขายเป็นอาหารสัตว์
สรรพคุณ
เมล็ด
รสชุ่ม ฝาด สุขุม ไม่เป็นพิษ บำรุงร่างกาย ให้พลังงาน แก้อหิวาตกโรค บิด ขับปัสสาวะ ฝาดสมานลำไส้และกระเพาะอาหาร
ราก
รสชุ่ม สุขุม ใช้ระงับอาการหอบ ขับปัสสาวะ ห้ามเลือด แก้ไอหอบ ปวดกระเพาะอาหาร สงบประสาท ตกเลือดหลังคลอด และใช้ช่วยเร่งคลอด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น